Categorieën
Nieuws

Roep om vrijwilligers

Van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders kregen we onderstaande oproep. Graag delen we dat met u.

Door de coronacrisis heeft een deel van de Marokkaanse gemeenschap behoefte aan een luisterend oor en ondersteuning. Velen beheersen de Nederlandse taal in onvoldoende mate om de officiële informatie over de gevolgen van en maatregelen m.b.t. het coronavirus te volgen. Daarnaast wenden veel mensen zich voor vragen liever tot bekenden of eigen organisaties. De behoefte aan specifieke informatie en steun kan over uiteenlopende zaken en zorgen gaan. Het kan gaan over religieuze zaken, zorg over ouderen en zieken, reizen naar en verblijven in Marokko etc..
Om deze redenen start het SMN binnenkort een website met een hulplijn. Een website met algemene informatie over het virus en alle actuele maatregelen beschikbaar in het Nederlands, Arabisch en Tamazight. De hulplijn is er voor mensen die laaggeletterd zijn en geïnformeerd willen worden en voor diegenen die zich zorgen maken of eenzaam zijn en behoefte hebben aan een luisterend oor. Met deze hulplijn wordt iedereen te woord gestaan in de eigen taal door vrijwilligers uit de eigen gemeenschap. Daarom zoekt het SMN ervaren vrijwilligers voor de hulplijn.

De globale taken van de vrijwilliger zijn
– Bieden van een luisterend oor;
– Informeren over mogelijkheden en wet/regelgeving; 
– Bemiddelen en doorverwijzen naar juiste instanties (gemeente, maatschappelijk werk, psychologische hulp); 

Kwaliteiten vrijwilliger hulplijn
– sociaal, empathisch en toegankelijk;
– geduld en het vermogen tot luisteren;
– beschikken over communicatievaardigheden en gesprekstechnieken;
– inzicht in eigen handelen;
– beheersen van de Nederlandse taal evenals het Arabische en/of Tamazight;
– Integer om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie.

Het SMN roept ervaren vrijwilligers op te reageren op deze belangrijke rol in deze uitdagende tijd. 

Voor meer informatie en contact: Habib el Kaddouri: 06-12414175 of h.elkaddouri@smn.nl

Na aanmelding volgt een telefonisch gesprek over de inzet en de werkwijze. 

Met vriendelijke groet,

Habib el Kaddouri
Adviseur SMN
06-12414175