Categorieën
Uncategorized

Vasten in corona tijd

De Ramadan gaat er dit jaar anders uitzien door de corona-crisis. Het is mooi een reportage te maken over hoe mensen de Ramadan in deze tijd beleven. De Lokale Omroep Ede en Stichting Sabiel hebben hier een plan voor bedacht….

2x per week wordt een gezin een dagdeel gevolgd om te zien hoe zij het vasten doen en hoe zij s avonds het vasten verbreken. Ze worden geïnterviewd, o.a. over wat zij belangrijk vinden en wat ze nu missen of anders doen tijdens corona-tijd.

Gedurende de Ramadan worden 8 gezinnen geïnterviewd.
Voor achtergronden van dit project zie: Reportages Ede-tv en Sabiel in coronatijd.