Doelgroepen

Sabiel richt zich voornamelijk op vrouwen, jeugd en gezinnen die niet in staat zijn op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Sabiel biedt deze drie groepen programma’s aan die elkaar aanvullen en versterken:

Jeugd:
Sabiel richt zich op op het versterken van de zelfontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen en jongeren en van hun verbinding met elkaar en de samenleving (preventie).
Vrouwen:
Sabiel richt zich op ondersteuning bij hun integratie en deelname in de Nederlandse samenleving en bij hun rol als opvoeder en begeleider van kinderen en jongeren voor een evenwichtige ontwikkeling (preventie).
Gezinnen:
Wanneer voor ontwikkelingsproblematiek professionele hulp nodig is, kan Sabiel dit signaleren, ouders ontvankelijk maken voor hulpverlening en een brug slaan tussen hulpverleners en kwetsbare gezinnen voor de aanpak van problemen in het thuisklimaat, de verzorging en/of de opvoeding (vroegtijdige aanpak).

balletjes
PreventieVroegtijdige aanpak
 Verbinding met leefomgevingTalentontwikkelingBrugfunctie
JeugdOnderlinge ontmoetingVerbinding met samenlevingVerbinding met oudere generatiesKinderen: spelend leren Jongeren: training en coaching in empowerment, life skills, sociale en maatschappelijke vaardigheden (ondernemen, goed werknemerschap e.d.)Praktische ondersteuning bij zoeken naar begeleiding en kansen
MoedersOnderlinge ontmoetingVerbinding met samenlevingKrachtig ouderschap: Overdracht van praktische kennis en vaardighedenTraining en coaching in empowerment weerbaar opvoeden, positieve opvoedingOndersteuning bij eigen maatschappelijke deelnameBegeleiding op maat naar beschikbare maatschappelijke diensten en zorginstellingen
GezinnenPositieve opvoeding en feedback binnen het gezin Intermediair tussen gezin en hulpverlening

Programma opzet

Doelgroep: Vrouwen / moeders

Basisactiviteiten voor ontmoeting en verbinding:
Ontmoeting: Aanbod voor vrouwen van wekelijkse ontmoetingsochtenden en lessen (Arabisch, naaien) en organisatie van incidentele activiteiten voor gezamenlijke ontspanning (verwendag).
Uitwisseling: Organisatie van inspiratietafels, jaarlijkse buurtcouscous, interculturele catering voor sociale evenementen.

Krachtige ouderschap:
Kennisoverdracht aan ouders: Aanbod van wekelijkse Nederlandse lessen en organisatie van incidentele bijeenkomsten voor overdracht en uitwisseling over relevante thema’s. Bewustwording, motiveren tot gedragsverandering: Organisatie van trainingen in empowerment, weerbaar opvoeden, positieve opvoeding

Brugfunctie:
Wekelijks spreekuur in Ede (verwijzen / toeleiding naar sociale kaart).

Doelgroep: Jeugd

Ontmoeting, uitwisseling en talentontwikkeling:
Organisatie van meidengroepen (Big Sis / Behind Fusion Food), training en coaching van (probleem)jongeren, huiswerkondersteuning, etc.
Activiteiten voor talentontwikkeling van kinderen:
Knutselen, spelen etc.

Doelgroep: Gezinnen

Ontmoeting en uitwisseling:
Betrekken van mannen bij activiteiten voor uitwisseling, kennisoverdracht en bewustwording in samenwerking met partnerorganisaties.
Brugfunctie:
Individuele begeleiding van gezinnen via Tussen-In (brugfunctie tussen gezin en professionele hulpverleners).