Reportages Ede-tv en Sabiel in corona tijd

De Ramadan gaat er dit jaar anders uitzien door de corona-crisis. Het is mooi een reportage te maken over hoe mensen de Ramadan in deze tijd beleven. De Lokale Omroep Ede en Stichting Sabiel hebben hier een plan voor bedacht….

Doel:

  • zichtbaar maken hoe mensen leven tijdens de Ramadan
  • mensen in contact brengen met elkaar
  • saamhorigheid in coronatijd
  • aandacht voor mensen in ook wel een zware periode van vasten
  • de multiculturele samenleving in Ede laten zien
  • ook kunnen we laten zien hoe mensen omgaan met sociale contacten in deze periode

De Ramadan duurt 4 weken, de eerste dag is op vrijdag 24 april, de laatste dag op 23 mei.

2x per week wordt een gezin een dagdeel gevolgd om te zien hoe zij het vasten doen en hoe zij s avonds het vasten verbreken. Ze worden geïnterviewd, o.a. over wat zij belangrijk vinden en wat ze nu missen of anders doen tijdens corona-tijd.

Gedurende de Ramadan worden 8 gezinnen geïnterviewd. Er wordt geprobeerd gezinnen met diverse culturele achtergronden te interviewen; bijvoorbeeld Somalisch, Turks, Marokkaans, Syrisch, Nederlands. Een idee is ook om mensen in het AZC te interviewen. Ook een gezin dat op een ander moment vast (Christendom/Jodendom) kan geïnterviewd worden over hoe zij dat beleven.

Ieder gezin dat gevolgd  wordt krijgt als attentie een Ramadanpakket (met inhoud die gebruikt wordt tijdens het bereiden van de maaltijden).

De reportage wordt wekelijks/een paar keer per week uitgezonden. Ook te vinden op Youtube en social media.

Binnen Stichting Sabiel is een meidengroep actief, Big Sis. Deze meiden doen de interviews met de gezinnen, de meiden zijn in 2-tallen. Vooraf zijn er een aantal vragen bedacht, als leidraad en leren de meiden hoe zij het beste kunnen interviewen. De meiden leren om te proberen vooral een mooi gesprek te voeren, waarin aandacht is voor de beleving van het gezin. Vanuit Stichting Sabiel is er een groot netwerk om gezinnen te werven die geïnterviewd kunnen worden

Door de Lokale Omroep worden de interviews bij de gezinnen gefilmd en zij zorgen ook voor het monteren. Daarnaast regelen zij de uitzending op de lokale televisiezender

Een belangrijk aandachtspunt is het werven van gezinnen die geïnterviewd willen worden en daarbij ook toestemming geven dat het uitgezonden wordt.

Eerste aflevering
Tweede aflevering
Derde aflevering
Vierde aflevering