Doelstelling

Visie

In de visie van Sabiel is het van groot belang dat alle mensen met een niet-westerse achtergrond deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit kan alleen wanneer kinderen opgroeien in een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Dan is de kans het grootst dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Veel ouders in risico- en multi probleem gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe ze de hulpverlening moeten benaderen. Sabiel  steunt deze gezinnen bij het vinden van de juiste wegen, door ze te begeleiden, coachen en bemiddelen.