Missie

Sabiel is een ‘Multiculturele organisatie die de emancipatie en participatie van vrouwen, mannen, jongeren en kinderen in de samenleving wil bevorderen.’ Zij richt zich voornamelijk op gezinnen, mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die niet in staat zijn op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. De meeste van hen wonen in de wijken Ede Zuid en Veldhuizen. Om haar doelstelling te realiseren biedt Sabiel 4 programma’s aan die elkaar aanvullen en versterken. De programma’s richten zich op multiprobleemgezinnen mannen, vrouwen en jeugd.

4