André Bookelmann

Niet geheel bekend met de plaats van onze ontmoeting stond André mij in de regen op te wachten bij de Elskampflat in Ede-Zuid, de plek waar hij elke donderdagmiddag van 2 tot 4 een “inloop spreekuur” houdt. Als een bewoner die mij op hartelijke manier verwelkomt. Hij brengt mij naar een soort huiskamer waar niet alleen de mij aangereikte koffie warm is maar ook de sfeer.
André vertelt dat hij hier al een jaar of vijf regelmatig aanwezig is als vrijwilliger op de wekelijkse aan-de-koffie-ontmoetingen van flatbewoners en buurtgenoten. Hij is er jaren gastheer/beheerder geweest en heeft vooral gezorgd voor continuïteit zodat ook in vakanties de ontmoetingen door konden gaan.
In de loop der jaren raakte André behoorlijk op de hoogte en de mensen merkten dat ze met vragen goed bij hem terecht konden. Bouchra, die hem ontmoette in haar activiteiten voor Sabiel vroeg of hij degenen die formele berichten van overheidsinstanties/verzekeringen/… thuisgestuurd krijgen zou willen helpen… Het spreekuur werd geboren in mei dit jaar. Het gaat vooral om moeilijk leesbare berichten, meestal over financiën die zorgvuldig ingevuld moeten worden. Maar elke vraag is welkom.
Zo was er een vrouw op leeftijd die van haar pensioen verzekering kreeg te horen dat ze, omdat ze arbeidsongeschikt was, een aanvullende uitkering kon ontvangen. André heeft haar kunnen helpen. Daarvoor zijn verschillende instanties benaderd want het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat de fiscus meer dan de aanvulling terugvordert.
Het aantal deuren waarachter ongeopende post moet liggen is in geen verhouding met de aanloop in het spreekuur. Ondanks het feit dat er een keer in de pers over is geschreven en Bouchra het spreekuur in haar netwerk bekend maakt. “Het is een zaak van lange adem” zegt André en hij is blij met het spreekuur waarmee hij ook zichzelf een plezier doet.
Sabiel geeft al jaren taalles aan buitenlanders en dit initiatief heeft het “Taalhuis” in Ede doen ontstaan. Best iets om trots op te zijn. Toch is de weg naar de vrijwilligers van Sabiel toegankelijker. Zo geeft Annemiek van Sabiel les aan buitenlandse vrouwen en wil André dat voor de mannen gaan doen: helpen integreren en leren om op een praktische manier Nederlands te gaan gebruiken. André is één van de parels aan de ketting van activiteiten van Sabiel.