Partners

Dit zijn de samenwerkingspartners van Stichting Sabiel:

Centrum voor Kunst en Cultuur (Cultura-Ede)
Zwembad de Peppel
Sportservice Ede
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders
Samenstede Ede
Studiecentrum “Het Kernhuis” in Ede
Somalische Vereniging Ede
Afrikaanse Vereniging Ede
Youké
Bureau Jeugdzorg Ede / Bureau Jeugdzorg Utrecht
Zorgaanbieders
Raad voor de kinderbescherming
Maatschappelijk werk Ede
Gemeente Ede
Centrum jeugd en gezin
Schuldhulpverlening
Leerplicht

Hieronder kunt u een vraag stellen: