Partners

Dit zijn de samenwerkingspartners van Stichting Sabiel:
Youké
Bureau Jeugdzorg Ede / Bureau Jeugdzorg Utrecht
Zorgaanbieders
Raad voor de kinderbescherming
Maatschappelijk werk
Gemeente Ede
Centrum jeugd en gezin
Schuldhulpverlening
Leerplicht

Hieronder kunt u een vraag stellen: