Ontstaan van Sabiel

In Ede wonen er veel mensen met uiteenlopende culturele achtergronden, religies en tradities.
Ede heeft woonwijken, zoals veldhuizen, waar gezinnen wonen met ernstige problemen.
Deze multiprobleem gezinnen komen vaak niet in contact met hulpverlening of de hulpverlening stagneert. De gezinnen weten soms niet dat er hulpverlening is of waar, ze zijn wantrouwig voor de doelen van de hulpverlener en soms speelt ook de Nederlandse taal een rol.

Stichting Sabiel komt met deze gezinnen in contact en kan hen door middel van “Tussen In” naar passende hulpverlening begeleiden. “Tussen In” is een methodiek die is ontwikkeld bij Al Amal te Utrecht. Stichting Sabiel heeft een brugfunctie voor cliënt en hulpverlener. De vertrouwenspersoon, behorend bij Tussen In, is als het ware een cultuurvertaler voor hulpverlener maar ook voor cliënt. Stichting Sabiel is hierbij dan ook voornamelijk erop gericht om samen te werken met andere hulpverleningsinstanties.

Organogram Sabiel

orga