Over Sabiel

Ontstaan van Sabiel

Sabiel betekent bruggenbouwer. De naam verwijst naar de verbinding die Sabiel wil leggen tussen migrantengroepen en de Nederlandse samenleving en naar de rol die Sabiel wil spelen als intermediair tussen kwetsbare gezinnen en hulpverleners.
Meer …

Ons doel

Sabiel gelooft dat ieder kind talenten heeft die met de juiste ondersteuning tot bloei kunnen komen. Kinderen hebben een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing nodig en moeten de mogelijkheid krijgen een eigen balans te vinden tussen de ‘eigen’ en de Nederlandse cultuur.
Meer …

Onze Missie

Sabiel is opgericht met het doel dat kinderen en jongeren uit niet-westerse gezinnen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en volwaardig te participeren aan de Nederlandse samenleving.
Meer

Onze Visie

Sabiel streeft ernaar dat de leefomgeving thuis, op school en in sociale omgeving kinderen en jongeren uit niet-westerse gezinnen positief stimuleert in hun ontwikkeling.
Meer ...

Onze Focus
Uitgangspunten