Onze focus

Verbinding draagt bij aan een positieve leefomgeving. Daarbij gaat het om het doorbreken van de isolatie van vrouwen en om het verbinden tussen culturen en tussen generaties. Sabiel werkt met vrouwen en jeugd aan verbinding met de context van het kind en het gezin en de context  van de samenleving, door samen dingen te doen, ideeën uit te wisselen, en plezier te hebben. <<Krachtig ouderschap>> is belangrijk voor een positieve thuisomgeving. Sabiel richt zich zowel op het aanbieden van praktische kennis en vaardigheden als op het versterken van de eigen kracht, het zelfbewustzijn en de zelfbeschikking van moeders. Dit zijn belangrijke voorwaarden om kinderen in hun kracht te zetten, te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, en de ruimte te geven om hun eigen evenwicht te vinden tussen de eigen en de Nederlandse cultuur.

Het slaan van bruggen tussen de doelgroep en de hulpverlening helpt vrouwen en gezinnen de steun te zoeken die zij nodig hebben en hulpverleners bij het bieden van passende en effectieve ondersteuning. Sabiel begeleidt vrouwen naar het aanbod van diensten in de gemeente en speelt via duo-coaching een intermediaire rol tussen professionele zorgverleners en kwetsbare gezinnen.