September 2022: viering 12½ jaar Sabiel

We waren met veel plezier aan de slag gegaan om er op 18 november 2021 een interessante avond van te maken. Maar vanuit onze ooghoeken zagen we de coronabesmettingen hard toenemen. Ook in de reacties waren er mensen die aangaven het programma liever via een livestream te willen volgen. 

We willen ons feest vrij en niet te veel gehinderd door restricties met jullie vieren. Door de grote aantallen besmettingen vinden we dat we het feest niet kunnen vieren zoals wij dit voor ogen hadden. Daarom hebben wij, tot onze spijt, besloten om de viering niet door te laten gaan op 18 november.

We kijken graag vooruit naar september 2022 en hopen dan in een corona luwe periode ons 12½-jarig jubileum te gaan vieren.

We gaan gewoon verder met onze activiteiten en hopen dat ook de komende tijd samen met jullie te doen. 

Namens het bestuur van stichting Sabiel,
Arja Span, voorzitter