Ons doel

Sabiel gelooft dat ieder kind talenten heeft die met de juiste ondersteuning tot bloei kunnen komen. Kinderen hebben een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing nodig en moeten de mogelijkheid krijgen een eigen balans te vinden tussen de ‘eigen’ en de Nederlandse cultuur.

Dan is de kans het grootst dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen die gelijkwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Een deel van de ouders met een migrantenachtergrond kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze omgeving en ruimte niet bieden en weten bovendien niet hoe ze de hulpverlening moeten benaderen. In deze gezinnen groeien kinderen op met weinig begeleiding, krijgen zij geen optimale kansen om hun identiteit en talenten te ontwikkelen en hebben zij een groter risico op problemen in hun sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling.

Missie: Sabiel is opgericht met het doel dat kinderen en jongeren uit niet-westerse gezinnen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en volwaardig te participeren in de Nederlandse samenleving.

Visie: Sabiel streeft ernaar dat de leefomgeving thuis, op school en in sociale omgeving kinderen en jongeren uit niet-westerse gezinnen positief stimuleert in hun ontwikkeling.