Verbinding

Sabiel organiseert geregeld evenementen voor ontmoeting en uitwisseling tussen groepen en culturen. Activiteiten Inspiratietafels: samen met de Wereldvrouwen Ede worden er ieder jaar inspiratietafels georganiseerd waaraan vrouwen met een migranten- en een Nederlandse achtergrond met…

Voorlichting voor moeders

Wil je meer weten over zaken als opvoeding, onderwijs of gemeentelijke diensten?Wil je leren hoe je om kunt gaan met situaties en instanties die je nog niet kent?Wil je een gezonde leefstijl voor jezelf en…

Krachtige opvoeders

Training in empowerment:… leren je eigen kracht te ontdekken en benutten.… je leven zelf richting te geven en je nergens door te laten tegenhouden. Wat leer je in een empowermenttraining? Je eigen doelen stellen en…

Interculturele hulpverlening

Sabiel werkt samen met zorgverleners en ouders voor:- Passende zorg- Onderling begrip Brug naar hulpverlening (Tussen-In) Heb je thuis problemen die je zelf niet kunt oplossen?Maak jij je zorgen over jouw kind? Een intercultureel consulent…