Jongeren in hun kracht

Sabiel werkt samen met jongeren voor:
– talentontwikkeling
– toekomstplanning
– zelfontwikkeling
– trots op de multiculturele achtergrond

In contact met je ‘roots’

Wat weet je over de culturele achtergrond van jouw (voor)ouders?
Welke invloed heeft jouw culturele afkomst in jouw leven?

Sabiel organiseert activiteiten waardoor jongeren zich kunnen verdiepen in hun culturele achtergrond en de voordelen van een multiculturele identiteit leren kennen en benutten. Hun culturele achtergrond is onderdeel van hun identiteit en is belangrijk voor hun zelfbeeld. Kennis over de cultuur van de (voor)ouders kan hun leven verrijken en kan hen helpen met het vinden van een eigen balans tussen hun afkomst en de Nederlandse cultuur.

Mektab – koken met verhalen

Weet jij hoe het was toen jouw familie naar Nederland kwam?
En hoe het eten van thuis vroeger werd bereid?
In Mektab hoor je er alles over!
En via Behind Fusion Food kun je zelf meedoen!

Het project ‘Mektab – Koken met een verhaal’ gaat van start zodra de subsidie rond is. In ‘Mektab’ worden de verhalen van de eerste generatie Marokkanen in Nederland verteld aan de hand van traditionele gerechten. Het project heeft tot doel dat de verhalen en ervaringen van de eerste generatie Marokkanen in Nederland worden doorgegeven aan de jongere generaties via verschillende mediakanalen: tv, YouTube, website).
De verhalen worden verteld door de vrouwen die zich in de vorige eeuw bij hun man voegden, tijdens het koken en eten van traditionele Marokkaanse receptengebruik van film als medium, en leren om vanuit empowerment te werken. De meiden van Behind Fusion Food worden in het project betrokken als koks en krijgen training op het gebied van journalistiek, communicatieve vaardigheden en het gebruik van sociale media.

In dit project kunnen jongeren zich verdiepen in hun culturele achtergrond en de voordelen van een multiculturele identiteit leren kennen en benutten. Hun culturele achtergrond is onderdeel van hun identiteit en is belangrijk voor hun zelfbeeld. Kennis over de cultuur van de (voor)ouders kan hun leven verrijken en kan hen helpen met het vinden van een eigen balans tussen hun afkomst en de Nederlandse cultuur.

Nieuws over de start van ‘Mektab – Koken met een verhaal’ komt onder lopende activiteiten.

Studiecentrum

Vind je het lastig om thuis op je schoolwerk te doen?
Heb je hulp nodig bij je schoolwerk?
Kom dan naar de huiswerkbegeleiding!

Sabiel is lid van de stuurgroep van het studiecentrum voor jongeren dat in samenwerking met Malkander, Samenstede, de Somalische vereniging en de Syrische vereniging wordt georganiseerd in de Ericahorst. Hier kunnen jongeren in het primair en voortgezet onderwijs terecht voor huiswerkbegeleiding. Ook zullen er activiteiten voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie worden opgezet. Via het studiecentrum zullen ouders worden betrokken bij het onderwijs van hun kind en bij andere activiteiten rond opvoeding en begeleiding van jongeren.

Kijk voor meer informatie over de huiswerkbegeleiding onder lopende activiteiten

Afgeronde projecten:

Meet The Ancestors

In dit project in samenwerking met Cultura hebben jongeren zich via kunst verdiept in de culturele achtergrond van hun voorouders. Geïnspireerd door culturele evenementen en de kennismaking met verschillende kunstdisciplines hebben ze een blijvend netwerk opgebouwd en talenten ontwikkeld die ze meenemen in hun leven, waar ze verder mee gaan.
‘The Ancestors’ heeft tot doel niet westerse  jongeren te verbinden met hun roots en met oudere generaties (in voorbereiding i.s.m. Cultura).

Huiswerkbegeleiding

Sabiel organiseerde in samenwerking met buurtcentrum de Kolk huiswerkbegeleiding voor middelbare school jongeren. Behalve een rustige plek en praktische steun bij schoolwerk, bood het project activiteiten voor talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Hierbij werden methodieken van K!X gebruikt. Door het succes en de grote vraag naar huiswerkbegeleiding werd het project in overleg met verschillende instanties ondergebracht in een in het Kernhuis georganiseerd studiecentrum. Twee voormalige Sabiel vrijwilligers zetten zich als begeleider in voor dit studiecentrum en Sabiel zit als partner in de stuurgroep.

Brug naar werk

Sabiel voerde in samenwerking met FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, een traject uit om met 15 kansarme jongeren (werkloos of met risico op schooluitval) aan hun toekomst te werken. De jongeren volgden een training in empowerment en werknemersvaardigheden en werden begeleid naar banenmarkten en bij het zoeken naar een stage of werkervaringsplek.