Interculturele hulpverlening

Sabiel werkt samen met zorgverleners en ouders voor:
– Passende zorg
– Onderling begrip

Brug naar hulpverlening (Tussen-In)

Heb je thuis problemen die je zelf niet kunt oplossen?
Maak jij je zorgen over jouw kind?

Een intercultureel consulent van Sabiel kan helpen om de juiste zorg te vinden.

Heb je moeite bij het contact met hulpverleners?
Is er een situatie ontstaan waarin hulpverlener en cliënt elkaar niet meer begrijpen?
Een intercultureel consulent van Sabiel kan helpen bij het contact met hulpverleners.

Neem voor vragen of hulp contact op met: Bouchra Lahrech, bouchra@sabiel.org, 06-4019 4226

Ons team van intercultureel consulenten, die ook ervaringsdeskundigen zijn, werkt volgens de Tussen-In methodiek om een brugfunctie te vervullen tussen hulpverleners en voor hen moeilijk bereikbare kwetsbare gezinnen. Als partner van Stichting Amal Sabiel zet zich in om deze methodiek breed toe te passen in de zorgverlening aan multi-stressgezinnen.

De intercultureel consulenten benaderen voor zorginstellingen moeilijk bereikbare kwetsbare gezinnen met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Met hun kennis van de cultuur en vaak ook de taal kunnen zij goed aansluiten bij hun belevingswereld. Door het opbouwen van een vertrouwensband kunnen zij samen met het gezin de problemen in kaart brengen, praktische problemen aanpakken en op zoek gaan naar passende zorg. Zo kan escalatie van problemen worden voorkomen.

De intercultureel consulenten (ervaringsdeskundigen) werken als duo-coach samen met professionele zorgverleners om het aanbod door aandacht voor culturele verschillen in verwachtingen en opvattingen goed te laten aansluiten op de behoeften van het gezin. Door hun kennis van Nederlandse systemen kunnen zij goede uitleg geven aan gezinnen over de inhoud en gang van zaken van hulpverleningstrajecten, en het gezin aanvullende begeleiding (blijven) bieden om behaalde effecten te borgen.

Intercultureel vakmanschap

Bijeenkomsten over intercultureel vakmanschap voor vrijwilligers en professionals.

Sabiel organiseert in 2021 een serie bijeenkomsten in Ede  rond schuldhulpverlening e.d. voor vrijwilligers die de doelgroep kunnen bereiken i.s.m. Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)

Aankomende evenementen worden aangekondigd onder lopende activiteiten