Krachtige opvoeders

Training in empowerment:
… leren je eigen kracht te ontdekken en benutten.
… je leven zelf richting te geven en je nergens door te laten tegenhouden.

Wat leer je in een empowermenttraining?

  • Je eigen doelen stellen en plannen maken.
  • Omgaan met tegenslagen en negatieve emoties zoals angst.
  • Je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen versterken.
  • Empowerment toepassen in je opvoeding.

Wat is het effect van een empowermenttraining?

  • Je zult actiever en positiever in het leven staan, en meer grip krijgen op je eigen toekomst.
  • Je weet beter hoe jij je kinderen kunt helpen sterke mensen te worden die hun eigen dromen kunnen waar maken.

Neem voor vragen contact op met: Bouchra Lahrech: bouchra@sabiel.org, 06-40194226

Aankomende trainingen worden aangekondigd onder lopende activiteiten

Sabiel kan in opdracht van gemeenten empowerment trainingen voor vrouwen uitvoeren. De module voor deze training stimuleert niet alleen de eigen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke deelname van de deelneemsters, maar geeft hen ook handvatten om in de opvoeding op de eigen kracht en toekomstgerichtheid van hun kinderen aan te sturen. Deze koppeling tussen empowerment en opvoeding is uniek.

Met de empowermenttrainingen draagt Sabiel bij aan gemeentelijke beleidsdoelen. Vrouwen met een migrantenachtergrond of uit een achterstandswijk blijken voor de gemeente vaak moeilijk bereikbaar. Empowerment is een belangrijke tussenstap om vrouwen uit deze groepen ontvankelijk te maken voor het reguliere aanbod voor de bevordering van participatie, opvoedingsondersteuning en professionele hulpverlening bij problemen in multi-stress gezinnen en bij de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie voor gemeenten: zie pdf-document

Afgeronde projecten:

Empowermenttrainingen in Ede en Nijkerk

Vrijwilligers in Ede en Nijkerk hebben zich het gedachtengoed van empowerment eigen gemaakt, trainingsvaardigheden ontwikkeld en zelfstandig andere groepen vrouwen getraind. In Ede zijn vier empowermenttrainsters aan de slag gegaan bij de Doe en Leerplaats (Zuid), en in Nijkerk. De vrouwen groep in Nijkerk komt nu zelfstandig bijeen.

Onbeperkt spelen

In dit i.s.m. Spectrum-Elan uitgevoerde project leerden moeders de ontwikkeling van kinderen met een beperking te stimuleren door deelname aan gezamenlijke moeder-kind activiteiten, gekoppeld aan voorlichtingsbijeenkomsten.