Verbinding

Sabiel organiseert geregeld evenementen voor ontmoeting en uitwisseling tussen groepen en culturen.

Activiteiten

  • Inspiratietafels: samen met de Wereldvrouwen Ede worden er ieder jaar inspiratietafels georganiseerd waaraan vrouwen met een migranten- en een Nederlandse achtergrond met elkaar in gesprek gaan, o.a. ter gelegenheid van internationale vrouwendag en in de week van de opvoeding.
  • Kennis maken met cultuur: maandelijks worden er activiteiten met Cultura georganiseerd om niet-westerse doelgroepen bij culturele evenementen te betrekken.
  • Jaarlijkse buurtcouscous, waar verschillende groepen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek komen.
  • Interculturele catering voor sociale evenementen.

 Kijk onder lopende activiteiten voor aankomende evenementen.